Büyükşehir yapılanmasından sonra imar durum belgesi verme yetkisi ilçe belediyelerine geçmiştir.
İmar durumu başvurularının ilgili ilçe belediyelerine yapılması gerekmektedir.